Tam, kde je oko spĺňa horizont,
vychutnať kávu a nápoje,
ochutnať naše vynikajúce sladkosti, sa stretnú v Koukouvaya!